Kvällsvandring med polisen i Kirseberg – Malmö

Kvällsvandring med polisen i Kirseberg – Malmö

MALMÖ. Under några timmar på kvällen deltog jag i en kvällsvandring i Kirseberg, Malmö. Den är del av polisens medborgarlöfte och leds av poliser som arbetar med förebyggande insatser på heltid. Vandringen varade i cirka tre timmar och gav upphov till många intressanta reflektioner och diskussioner. Men framförallt bekräftade den behovet av en Sverigedemokratisk politik.

Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig av kvällsvandringen och gick in med ett nyfiket sinne. Som politiker är något av det viktigaste för mig att vara närvarande ute bland allmänheten. Det vrider sig i magen när man uppfattar politiker som suttit år efter år och bara tyckt, tyckt och tyckt. Men inte varit ute bland folk för att möta verkligheten.

Stadsområde Norr har två heltidsanställda kommunpoliser som arbetar med förebyggande insatser och fungerar som en länk mellan polis och övriga aktörer. Tidigare gavs liknande uppgifter vid sidan om till poliser som redan hade fullt upp med att utöva ordinarie uppgifter. Detta var enligt uppgift inte lika effektivt.

Flera olika aktörer deltog i vandringen: Politiker från stadsområdesnämnden, polisen, stadsrevisionen, medborgare och det kommunala bostadsbolaget MKB. Vi gick två eller tre i varje grupp och började sedan röra oss längs gator, parker och gränder. Jag hade flera intressanta diskussioner om framförallt trygghet med de jag vandrade med. Många av de vi mötte verkade uppskatta vår närvaro där vi gick i våra gula reflexvästar. ”Bra att vuxna syns ute” menade en person vi pratade med. Vi observerade också hur stadsmiljön kan förbättras. Ytor kan öppnas upp och vegetation kan omplanteras för att minska känslan av otrygghet vid rörelse efter mörkrets inbrott.

Efter en stunds promenad fick vi möjlighet att sätta oss ner och tillsammans prata om våra intryck. Det mest intressanta var att höra polisernas synpunkter på vad de dagligen möter i området. Det är också där jag tror att vi kan finna många goda idéer för att förbättra framtiden.

Ur Sverigedemokraternas höstbudgetmotion 2017: ”Som ett första steg vill vi under 2017 skjuta till 650 miljoner kronor, öronmärkta till löner och villkor, till polisväsendet. Den summan trappas upp till 1300 mkr för 2018 och till 2000 mkr för 2019 och 2020. Vid år tre motsvarar det en löneökning på över 6000 kronor i månaden.”

Det som bekräftades under kvällen var flera av de saker vi som parti redan påpekat:

  • Högre polislöner för att öka polisyrkets status
  • Poliser måste synas ute bland medborgarna för att skapa trygghet, även när de inte är där för att primärt ingripa
  • Kameraövervakning behövs för ett tryggare samhälle, men är endast en del av lösningen på ett stort problem

Det var en mycket givande kväll och jag ser fram emot fler givande inblickar i polisens arbete. Kommunpoliserna gör ett fantastiskt jobb. Det ger mig i stunder av politiskt mörker, ett hopp. Ett hopp om att vi med duktiga och engagerade poliser har alla förutsättningar i världen att göra Malmö tryggt igen när vi kommer vara med och styra Malmö.

Jag avslutar med att konstatera att Sverigedemokraterna var det enda parti som deltog med alla nämndsledamöter och ersättare. Totalt var vi fyra politiker på plats! Man blir stolt 😉

%d bloggare gillar detta: