Browsed by
Kategori: Sverigedemokraterna

Om Sverigedemokraterna bytte namn

Om Sverigedemokraterna bytte namn

Flera politiska motståndare och anställda inom media verkar ha gjort det till sin livsuppgift att kräka ut sin avsky så fort man nämner ”Sverigedemokraterna”. Vad skulle hänt om Sverigedemokraterna plötsligt hette något annat? Om det stod ett annat namn på partiprogrammet? I politisk kontext, ingenting. Vad tänker du när du hör…? S v e r i g e d e m o k r a t e r n a Jag vet vilka känslor namnet frammanar hos mig. Jag tänker på hoppfullhet, ihärdighet…

Läs mer Läs mer