Browsed by
Kategori: Tankar och Reflektioner

Min cancer

Min cancer

Cancer. (Varning för känsliga bilder! Text utan bilder hittar du här: Länk) Cancer är något andra får, det händer inte mig, åtminstone inte så tidigt i livet. Jag har inte tid med cancer. Cancer har inte tid med mig. Men så i april månad uppmärksammade jag ett kliande födelsemärke. Det såg annorlunda ut än de övriga, det var ”atypiskt”, som jag lärt mig att det heter. Jag sökte kontakt med vården för kontroll. Men det fanns inga tider förrän flera…

Läs mer Läs mer

Om Sverigedemokraterna bytte namn

Om Sverigedemokraterna bytte namn

Flera politiska motståndare och anställda inom media verkar ha gjort det till sin livsuppgift att kräka ut sin avsky så fort man nämner ”Sverigedemokraterna”. Vad skulle hänt om Sverigedemokraterna plötsligt hette något annat? Om det stod ett annat namn på partiprogrammet? I politisk kontext, ingenting. Vad tänker du när du hör…? S v e r i g e d e m o k r a t e r n a Jag vet vilka känslor namnet frammanar hos mig. Jag tänker på hoppfullhet, ihärdighet…

Läs mer Läs mer