Om Sverigedemokraterna bytte namn

Om Sverigedemokraterna bytte namn

Flera politiska motståndare och anställda inom media verkar ha gjort det till sin livsuppgift att kräka ut sin avsky så fort man nämner ”Sverigedemokraterna”. Vad skulle hänt om Sverigedemokraterna plötsligt hette något annat? Om det stod ett annat namn på partiprogrammet? I politisk kontext, ingenting.

Vad tänker du när du hör…?

S v e r i g e d e m o k r a t e r n a

Jag vet vilka känslor namnet frammanar hos mig. Jag tänker på hoppfullhet, ihärdighet och förnuftighet. Men alla delar inte den bilden och hade snarare velat häva ur sig sin topp tre lista i fula ord. Många smetar också på diverse epitet och målar upp en bild av de numera berömda, ”unga arga männen”, i de sammanhang då namnet ”Sverigedemokraterna” nämns. De generaliserar i sina resonemang om våra partiföreträdare. Något som indirekt rinner över på de väljare som sympatiserar med våra åsikter. De praktiserar därmed samma obefogade generalisering som vi blir beskyllda för.

Inte sällan kommer dessa angrepp från media. Men även från företrädare för andra partier. Det hyser jag dock större förståelse för. Vi hotar ju trots allt deras arbeten (läs: förtroendeuppdrag). Det handlar om makt och inflytande, vilket i sig inte är så konstigt. För inflytande över politiken vill väl alla partier ha? Det som skiljer sig är hur man hanterar situationen. Vissa använder sig av ovan nämnda taktik. Andra väljer att anpassa sig till den verklighet som råder. Det har vi inte minst sett i takt med att vi skördat opinionsmässiga framgångar sedan riksdagsinträdet 2010.

Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna.

Det hänvisas gång efter annan till Sverigedemokraternas historia. I sammanhanget måste man tillåta sig att relativisera. Det går att konstatera att övriga partier verksamma i Sveriges Riksdag moraliskt sett tvingas skriva under på att deras företrädare, i både nutid och dåtid, uppträtt eller uttalat sig på ett sätt där förtroendet nalkats i kanten. Sett ur ett neutralt perspektiv är detta, precis som i Sverigedemokraternas fall, något som ofta har stridit mot det aktuella partiets politik. Konsekvenserna blir därefter.

De har köpt medias bild av Sverigedemokraterna som rasistiska monstermän som slår sin fru på dagarna och äter barn på kvällarna.

Som tidigare beskrivits under föreläsningar av bland annat Mattias Karlsson är vi ett parti som vuxit enormt snabbt under en relativt kort period. Några individer har sett oss som en plattform att leva ut deras personliga agenda. De har köpt medias bild av Sverigedemokraterna som rasistiska monstermän som slår sin fru på dagarna och äter barn på kvällarna. När de sedan upptäckt att så inte är fallet. Att Sverigedemokraterna är småbarnsföräldern Katja som jobbar som grävmaskinist och gillar schack. Att Sverigedemokraterna är Amir som läser på universitetet och spelar piano. Att Sverigedemokraterna är Herbert som är pensionär och lyssnar på hårdrock. Då är det inte längre roligt för dessa individer att vara med i vår gemenskap. De inser att de hamnat fel och förhoppningsvis har partiet hunnit före med den insikten och agerat enligt vad som är tillämpligt i det enskilda fallet.

Så med det sagt. Vad ska krävas för att de ska nyansera sin bild av oss? Låt säga att vi gick dessa personer till mötes. Partiet läggs ner idag, åh hemska tanke (du som önskar detta har troligtvis inte läst såhär långt). Istället bildas ett nytt parti. Vi kan kalla det för Snälla Partiet. Hur skulle det partiets politik då gestalta sig? Jo, det skulle bestå av precis samma personer som Sverigedemokraterna gör idag. Snälla Partiet skulle bestå av Katja, Amir och Herbert och Sverigedemokraternas gamla väljare. Varför då? Jo, för att Sverigedemokraterna är något mer än bara ett politiskt parti, vi är en folkrörelse. Vi är väljarnas genuina röst för den politik väljarna vill ha. Det är dags för de som opponerar sig mot oss att se oss för det snälla parti vi är idag. Och vi är det snälla partiet för att vi heter Sverigedemokraterna.

Snälla Partiet, Snälla Partiet, Snälla Partiet

Så om du sållar dig till de som får kväljningar när du hör någon nämna Sverigedemokraterna: Se verkligheten och bli lite snällare!

/Robin Persson 2017-02-09

%d bloggare gillar detta: